OM FÖRETAGET
BAALO startade sin verksamhet 2003 i Finspång.

Efterfrågan på konstruktionsjobb har varit stor under de första åren, och vi har servat flera företag i Östergötland, som Pivab maschinery, AB Borggårds Bruk, Finspångs Finmekaniska, Runex AB, Finspångs solskydd, KL industri, YB svets, Kronstrand m. fl. med mekaniska konstruktioner på maskiner, fixturer och produkter, samt tillverkat produktprototyper, maskiner och gjort produktionstekniska förbättringsarbeten.

På senare år har vi köpt in maskiner för att möta efterfrågan på just prototyptillverkning och mindre serier, och även för att hålla oss ajour med produktions processer som vi vill hålla en hög kunskapsnivå på.

Detta med legoproduktion har växt och vi har nu en stadig kundkrets på tunnplåtsdetaljer, och vi skall fortsätta bygga vidare på det området.

 

BAALO arbetar för att i samarbete med kunden få fram en kostnadseffektiv lösning på processer och produkter som behöver förbättras eller skapas, vi backar inte för några utmaningar, utan ser det som en tillgång att få vara med och lösa problem, detta har gett oss en stor erfarenhet på problemlösning från vitt skilda områden, pröva oss, vi lovar att ni inte blir besvikna.